bloki4 2 BRING YOUR
OWN DEVICE

Terminem BYOD określa się obecnie trend, charakteryzujący się umożliwianiem dostępu do zasobów sieci korporacyjnej za pomocą urządzeń, które nie są własnością organizacji...

czytaj więcej

bloki4 1 BRADFORD
NETWORKS

Platforma Network Sentry jest pierwszą ofertą w obszarze bezpieczeństwa sieci, które umożliwia realizację polityki BYOD przez automatyczną identyfikację i profilowanie urządzeń w sieci...

czytaj więcej

bloki4 25 XIRRUS
WiFi NETWORKS

Xirrus oferuje rozwiązania do budowy sieci WiFi nowej generacji o ultra wysokiej wydajności i skalowalności do 16 modułów radiowych w pojedynczej stacji bazowej...

czytaj więcej

netaxcom-031Netaxcom wraz z partnerami mają duże doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa sieci w szerokim obszarze przedsiębiorstw, jednostek edukacji, opieki zdrowotnej i organizacji publicznych. Naszym celem jest skuteczne zabezpieczenie organizacji klientów poprzez inteligentnie skonstruowaną ochronę ich sieci komputerowych. Nasza oferta usługowa obejmuje cały proces realizacji przedsięwzięcia, począwszy od fazy tworzenia projektu, jego wdrożenia, aż po utrzymanie i wsparcie posprzedażne. Wspieramy też proces przekazania niezbędnej wiedzy, zapewniamy narzędzia, informacje i zasoby potrzebne do rozwiązania rzeczywistych wyzwań związanych z bezpieczeństwem w środowisku sieciowym. Pomożemy Ci zintegrować rozwiązania, które oferujemy z istniejącą infrastrukturą, skorelować informacje ze wszystkich urządzeń i od użytkowników w sieci, zautomatyzować procesy proaktywnej kontroli i egzekwowania polityki bezpieczeństwa, aby szybko dostosowywać Twoją organizację do ciągle zmieniających się warunków i wyzwań we współczesnym środowisku działania infrastruktury IT. W ramach oferowanych rozwiązań i produktów Netaxcom zapewnia pełne wsparcie techniczne w trybach zgodnych zarówno z wymaganiami klientów jak i z politykami jakości producentów. Wsparcie jest świadczone bezpośrednio w trybie obsługi drugiej linii kontaktu z klientem (tzw. 2nd Level Support), gdzie użytkownicy końcowi kontaktują się najpierw z dedykowanym wsparciem wewnętrznym IT w firmie klienta, które następnie przekazuje zgłoszenia tych przypadków, których rozwiązanie wymaga interwencji specjalisty od danego rozwiązania lub produktu. W przypadku niektórych rozwiązań, usługi wsparcia są świadczone bezpośrednio przez producenta. W takim przypadku Netaxcom dostarcza szczegółowy opis rodzaju, poziomu i procedur obsługi, co stanowi integralną część samej oferty produktowej. W przypadku, gdy producent przewiduje w swoich procedurach bezpośredni kontakt pomiędzy użytkownikiem końcowym a własną strukturą wsparcia technicznego, rola Netaxcom ogranicza się zazwyczaj do obsługi punktu eskalacyjnego w przypadku problemów w kontakcie z samym producentem.

Opis wparcia technicznego produktów Bradford Networks na stronie: http://www.bradfordnetworks.com/support_overview#sthash.OIQFP4ng.dpuf

Netaxcom

FDS PLAZA

ul. Puławska 469/3p

02-844 Warszawa

email: kontakt(at)netaxcom.pl
tel:  +48 22 378 2356
fax: +48 22 252 0712