bloki4 2 BRING YOUR
OWN DEVICE

Terminem BYOD określa się obecnie trend, charakteryzujący się umożliwianiem dostępu do zasobów sieci korporacyjnej za pomocą urządzeń, które nie są własnością organizacji...

czytaj więcej

bloki4 1 BRADFORD
NETWORKS

Platforma Network Sentry jest pierwszą ofertą w obszarze bezpieczeństwa sieci, które umożliwia realizację polityki BYOD przez automatyczną identyfikację i profilowanie urządzeń w sieci...

czytaj więcej

bloki4 25 XIRRUS
WiFi NETWORKS

Xirrus oferuje rozwiązania do budowy sieci WiFi nowej generacji o ultra wysokiej wydajności i skalowalności do 16 modułów radiowych w pojedynczej stacji bazowej...

czytaj więcej

netaxcom-042Quick Start to usługa szybkiego wdrożenia rozwiązania Network Sentry w sieci klienta w podstawowym zakresie funkcjonalnym, który umożliwia rozpoczęcie użytkowania systemu w jak najkrótszym czasie i jego dalsze stopniowe adaptowanie w kolejnych fazach. Quick Start zapewnia trzydniową obsługę po wstępnym uruchomieniu. Nasi wysoko wykwalifikowani konsultanci pomogą fachowo zainstalować i wdrożyć rozwiązanie zarówno na serwerach fizycznych jak i wirtualnych w taki sposób, aby można było sprawnie rozpocząć stosowanie zabezpieczeń sieci i przez to osiągnąć szybki zwrot z inwestycji.

Usługa QuickStart obejmuje:

1. Plan wdrożenia (SOW)

2. Projekt techniczny

3. Implementację

4. Dostrojenie systemu

Szczegółowy zakres prac:

  • Plan projektu (SOW) - wymagania, proces, oczekiwane rezultatyi planyusług
  • Instalacjai integracja systemu na serwerze (fizycznym lub wirtualnym)
  • Konfiguracja podstawowych funkcji sytemu
  • Uruchomienie funkcji monitorowania topologii siecii urządzeńoraz raportowania
  • Konfiguracja najważniejszychalertówmonitorowaniabezpieczeństwa sieci
  • Stworzenie zasaddostępu do sieciw oparciu o sygnatury urządzeńi profileużytkowników
  • Instruktarz wyznaczonegopersonelu klienta w zakresie najlepszychpraktyk użytkowania systemu
  • Czas trwania usługi łącznie:3 dni

W fazie przygotowania projektu rozmawiamy z klientem w celu uzyskania zgodności co do zakresu i sposobu wdrożenia rozwiązania w organizacji. Ponadto współpracujemy z delegowanymi pracownikami i zespołami w zakresie oceny istniejącej infrastruktury sieciowej po to, aby określić możliwość zintegrowania innych istniejących w środowisku klienta technologii, które mogą zostać wykorzystane jako integralna część nowego środowiska kontroli dostępu do sieci.

Zalety usługi Quick Start to między innymi: szybkie wdrożenie systemu do pracy w środowisku sieciowym, uzyskanie większej wartości z inwestycji w produkt bez nadmiernego wykorzystania obecnego personelu, zapewnienie właściwej początkowej konfiguracji systemu w momencie wdrażania rozwiązań w środowisku z ograniczonym doświadczeniem, udostępnienie możliwości stosowania urządzeń w sieci korporacyjnej w ramach polityki BYOD.

W dalszym etapie klient będzie miał możliwość samodzielnego określenia dokładnych polityk i świadczenia elastycznego dostęp do sieci bez wprowadzenia ryzyka, eliminując „białe plamy” w sieci w zakresie nieautoryzowanego dostępu za pomocą urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych. W fazie planowania i projektowania, menedżer projektu z Netaxcom współpracuje z klientem w celu stworzenia niezbędnych dokumentów opisujących wymagania, procesy, oczekiwane rezultaty oraz plany poszczególnych usług. Następnie w fazie uzgodnień, rozmawiamy z pracownikami klienta w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań. Pomagamy też rzetelnie ocenić istniejącą infrastrukturę klienta po to, aby określić, które dodatkowe technologie mogą zostać wykorzystane, jako integralna część nowego środowiska kontroli dostępu do sieci. Wykonujemy wstępne konfiguracje rozwiązania w oparciu o zdefiniowane parametry. System zarządzania jest konfigurowany i integrowany w ramach istniejącej infrastruktury sieciowej. Uruchamiany jest system monitorowanie sieci i narzędzia do wykrywania podłączonych urządzeń i użytkowników końcowych. Następnie w czasie rzeczywistym tworzona jest topologia sieci i dokonywana jest inwentaryzacja urządzeń oraz charakterystyka ichprofili ryzykaw sieci.Wreszcie, cała instalacjajest sprawdzana tak, aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkich zainstalowanych komponenty.

W kolejnej fazie - dostosowywania (dostrajania), Twoja organizacja korzysta już zunikalnego rozwiązania kontrolującego połączenia winfrastrukturze sieciowej oraz stworzone polityki dostępu. Integracja z istniejącą infrastrukturą sieciową zapewnia odpowiednią widoczność i kontrolę wszystkich urządzeń sieciowychi użytkowników. Na podstawie oceny ryzyka,Twoje służby bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem określają odpowiednie poziomy dostępu dla każdej grupy urządzeń oraz użytkowników. System przechwytuje zdarzenia związane z bezpieczeństwem i integruje je w ramach istniejącychcentrów monitoringu bezpieczeństwalub systemu zarządzania, cojest kluczem do uzyskania maksymalnej użyteczności stosowanych rozwiązań.

Poinstalacji będziemy wspierać personel klienta w okresie przejściowym. Obejmuje to transfer wiedzy, przygotowanie i dostarczenie dokumentacji oraz instruktaż w zakresie najlepszych praktyk, dalszych planów i działań w ramach projektui bieżącej sprawozdawczości. Abyzapewnić pełen sukces wdrożenia, oferowane są dodatkowe opcjonalne zajęcia szkoleniowe, które polecamy każdemu klientowi, który chce podnieść swoje kwalifikacje iumiejętności pracy z nowym środowiskiem systemowym.

Po wdrożeniu rozwiązania w ramach opisanej wyżej usługi QuickStart, klient będzie wspierany w ramach określonego trybu wsparcia serwisowego, którego opcje są opisane w dalszej części naszego serwiu internetowego.

Czytaj więcej na stronie:http://www.bradfordnetworks.com/quickstart#sthash.KU7JngNX.dpuf

Netaxcom

FDS PLAZA

ul. Puławska 469/3p

02-844 Warszawa

email: kontakt(at)netaxcom.pl
tel:  +48 22 378 2356
fax: +48 22 252 0712