bloki4 2 BRING YOUR
OWN DEVICE

Terminem BYOD określa się obecnie trend, charakteryzujący się umożliwianiem dostępu do zasobów sieci korporacyjnej za pomocą urządzeń, które nie są własnością organizacji...

czytaj więcej

bloki4 1 BRADFORD
NETWORKS

Platforma Network Sentry jest pierwszą ofertą w obszarze bezpieczeństwa sieci, które umożliwia realizację polityki BYOD przez automatyczną identyfikację i profilowanie urządzeń w sieci...

czytaj więcej

bloki4 25 XIRRUS
WiFi NETWORKS

Xirrus oferuje rozwiązania do budowy sieci WiFi nowej generacji o ultra wysokiej wydajności i skalowalności do 16 modułów radiowych w pojedynczej stacji bazowej...

czytaj więcej

netaxcom-083Dostęp do sieci w jednostkach służby zdrowia jest oparty na określeniu ról w zabezpieczeniu danych pacjentów. Organizacje zajmujące się ochroną zdrowia mają obowiązek chronić i ograniczyć dostęp do tzw. wrażliwych danych, dotyczących pacjentów, badań i innych materiałów poufnych. Jednak rosnąca liczba i typy urządzeń mobilnych używanych przez lekarzy, pielęgniarki, specjalistów i innych pracowników medycznych, jak również odwiedzających gości sprawia, że ​​zadanie zabezpieczenia sieci w zakresie dostępu do danych staje się bardzo trudne. Ponadto większość szpitali używa obecnie szereg urządzeń opartych na protokole IP, takich jak urządzenia do monitorowanie serca, obrazowania, oraz inny sprzęt diagnostyczny stosowany w opiece nad pacjentami. Urządzenia te są często przenoszone w ramach całego obiektu i mogą być podłączane do sieci za pośrednictwem zarówno sieci bezprzewodowych jak i przewodowych. Organizacje IT w sektorze ochrony zdrowia muszą zapewnić bardzo elastyczne rozwiązania, którymi można centralnie zarządzać i zapewnić pełną kontrolę wszystkich urządzeń podłączonych do sieci za pomocą kabla lub bezprzewodowo, zapewniając jednocześnie kompleksowo restrykcyjne egzekwowanie polityk bezpieczeństwa uwzględniających użytkownika, urządzenia, lokalizację a nawet porę dnia lub konkretną godzinę.

Więcej informacji na stronie:http://www.bradfordnetworks.com/healthcare#sthash.9a9DTYre.dpuf

W obszarach rozwiązań dla organizacji opieki zdrowotnej, Network Sentry firmy Bradford Networks zapewnia integralność sieci, wymusza politykę kontroli dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej i innych danych wrażliwych oraz zapewnia dynamiczną kontrolę dostępu do sieci w celu zapewnienia zgodności z polityką bezpieczeństwa. Network Sentry identyfikuje i ocenia ryzyko pochodzące ze strony każdego użytkownika i urządzenia łączącego się z siecią przed uzyskaniem dostępu, co pomaga uniknąć ewentualnych naruszeń polityki bezpieczeństwa na wczesnym etapie. System wykorzystuje takie atrybuty jak rolę użytkownika, typ urządzenia, punkt i rodzaj połączenia (przewodowe, bezprzewodowe, VPN), czas i porę dnia w celu automatycznego dokonywania operacji w oparciu o właściwy poziom dostępu do sieci, który powinien zostać przyznany określonym użytkownikom lub urządzeniom.

Wiele organizacji zajmujących się opieką zdrowotną wykorzystuje także rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Aplikacje MDM w urządzeniu wspierają zdalne operacje umożliwiające np. wykasowane danych w przypadku utraty lub kradzieży, automatyczne blokowanie ekranu po określonym czasie bezczynności, instalację w urządzeniu oprogramowania do szyfrowania, itp. Network Sentry współpracuje z rozwiązaniami MDM, weryfikując czy urządzenie ma zainstalowaną i uruchomioną właściwą wersję samej aplikacji, zanim zostanie przyznany urządzeniu mobilnemu dostęp do sieci i dalej do wszelkich informacji poufnych. Drogi sprzęt medyczny jest często transportowany z budynku do budynku oraz z piętra na piętro. Wiedza o tym, gdzie ten sprzęt jest w każdym momencie użytkowany poprawia zarządzanie zasobami szpitala i w rezultacie usprawnia poziom leczenia pacjentów. Network Sentry rozpoznaje każdy typ urządzenia w sieci i jego położenie w zależności od punktu styku z siecią, co pozwala na korzystanie z urządzeń w zasadzie z dowolnego miejsca w całym obiekcie.

Organizacje ochrony zdrowia podlegają kontroli zgodności z wymaganiami HIPAA. Network Sentry zapewnia egzekwowanie tego rodzaju polityk i zapewnia proces kontroli w taki sposób, aby wykazać zgodność z wymogami HIPAA. Ryzyko dołączenia każdego użytkownika czy urządzenia jest oceniane przed przyznaniem dostępu do sieci a dane zawierające m.in. czas podłączenia lub odłączenia są rejestrowane dla każdego połączenia sieciowego osobno.

Zobacz więcej na: http://www.bradfordnetworks.com/healthcare#sthash.9a9DTYre.dpuf

Netaxcom

FDS PLAZA

ul. Puławska 469/3p

02-844 Warszawa

email: kontakt(at)netaxcom.pl
tel:  +48 22 378 2356
fax: +48 22 252 0712