bloki4 2 BRING YOUR
OWN DEVICE

Terminem BYOD określa się obecnie trend, charakteryzujący się umożliwianiem dostępu do zasobów sieci korporacyjnej za pomocą urządzeń, które nie są własnością organizacji...

czytaj więcej

bloki4 1 BRADFORD
NETWORKS

Platforma Network Sentry jest pierwszą ofertą w obszarze bezpieczeństwa sieci, które umożliwia realizację polityki BYOD przez automatyczną identyfikację i profilowanie urządzeń w sieci...

czytaj więcej

bloki4 25 XIRRUS
WiFi NETWORKS

Xirrus oferuje rozwiązania do budowy sieci WiFi nowej generacji o ultra wysokiej wydajności i skalowalności do 16 modułów radiowych w pojedynczej stacji bazowej...

czytaj więcej

netaxcom-086Zabezpiecz sieci w swoim kampusie przy jednoczesnym uproszczeniu administracji IT.
Adoptując zarówno politykę elastycznego (np. BYOD) jak też restrykcyjnego dostępu do sieci, zapewnienie satysfakcjonującego wszystkich użytkowników poziomu utrzymania kontroli dostępu może być nie lada wyzwaniem. Laptopy, smartfony, tablety i inne urządzenia sieciowe pojawiają się na uczelniach masowo tak samo jak studenci, przesuwając granice reguł dostępu do sieci i tradycyjnych technik logowania. Rozwiązania MDM wspierają zarządzanie konfiguracją urządzeń tylko wtedy, gdy odpowiednie oprogramowanie może być fizycznie na nich zainstalowane. Zawsze jednak znajdą się takie scenariusze, w których użytkownicy nie posiadają odpowiedniego oprogramowania na danym urządzeniu lub jest ono niekompatybilne w momencie przyłączania do sieci. Zabezpieczenie dostępu do sieci dla różnych grup użytkowników, studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych i innych użytkowników pracujących z wykorzystaniem urządzeń IP może być trudnym zadaniem nawet dla doświadczonych specjalistów IT, obsługujących rozległe sieci kampusowe. Jak wygląda idealna metoda zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępu do sieci dla każdego użytkownika? Jak sprawić, żeby urządzenia te były zgodne z politykami bezpieczeństwa uczelni? Jak można zapewnić dostęp do sieci dla tak dużej liczby różnorodnych urządzeń wykorzystywanych jednocześnie?

Więcej informacji na stronie: http://www.bradfordnetworks.com/education#sthash.pxBcX28B.dpuf

Bradford Network Sentry zapewnia pełną widoczność i kontrolę wszystkich użytkowników i urządzeń w sieci po to, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i zapewnić maksymalną ochronę informacji i bezpieczeństwo sieci. Network Sentry rejestruje i uwierzytelnia wszystkich użytkowników i związane z nimi urządzenia, monitoruje ich dostęp do sieci i dalsze wykorzystanie a także zapewnia wykorzystanie dynamicznych polityk dostępu do sieci. Network Sentry automatyzuje egzekwowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa dla użytkowników końcowych w celu zapewnienia zgodności z politykami bezpieczeństwa, np. izolując urządzenia z nimi niezgodne. Jednak proste blokowanie dostępu użytkowników do sieci w przypadku niezgodności zapewne szybko doprowadzi do zalewu skarg i interwencji skierowanych do działu wsparcia. Network Sentry posuwa proces obsługi użytkowników o krok dalej i umożliwia samodzielne wykonanie czynności naprawczych na poziomie samego użytkownika. System informuje użytkowników o powodach zablokowania lub ograniczenia ich dostęp do sieci oraz podpowiada działania w celu wyeliminowania problemów niezgodności z politykami bezpieczeństwa, w zasadzie bez konieczności angażowania personelu IT. Oprócz zapewnienia widoczności i pełnej kontroli, Network Sentry upraszcza dołączanie urządzeń do sieci, zapewniając samoobsługowy i wysoce skalowalny proces rejestracji. Pozwalając użytkownikom rejestrować swoje urządzenia za pomocą prostego portalu logowania, każde urządzenie w sieci jest przypisywane do konkretnego właściciela i odpowiednich polityk dostępu do sieci. Ciężar obsługi procesu uzyskiwania dostępu oraz utrzymania dużej liczby ciągle zmieniających urządzeń jest przesunięty zatem z pracowników IT na samych użytkowników końcowych, tym samym zapewniając opłacalność i skalowalność samego procesu udostępniania zasobów sieciowych tak dużej grupie użytkowników, jaka dotyczy większości uczelni. Dział IT może skupić swoje zasoby na innych zadaniach, w tym na zarządzaniu samymi politykami bezpieczeństwa dostępu do sieci.

Nie ulega wątpliwości, że większość organizacji posiada już wdrożone różne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, takie jak IDS / IPS, Firewall, Packet-shapers itp., stosowane w celu ochrony swoich zasobów sieciowych. Network Sentry wspiera ochronę tego rodzaju inwestycji poprzez zaawansowaną integrację funkcjonalności z wieloma produktami na rynku. Na przykład, przy użyciu tylko źródłowego adresu IP dostarczonego przez IDS/IPS, Network Sentry może skorelować powiązane z nim urządzenie końcowe, jego użytkownika i konkretną lokalizację w sieci. Co więcej, Network Sentry może dynamicznie zastosować kwarantannę zainfekowanego lub niezgodnego urządzenia na poziomie fizycznego portu przełącznika lub kontrolera bezprzewodowego w celu natychmiastowego wyeliminowania zagrożeń pochodzących z sieci.

Więcej informacji na stronie:http://www.bradfordnetworks.com/education#sthash.MOsmxfIl.dpuf

Netaxcom

FDS PLAZA

ul. Puławska 469/3p

02-844 Warszawa

email: kontakt(at)netaxcom.pl
tel:  +48 22 378 2356
fax: +48 22 252 0712