bloki4 2 BRING YOUR
OWN DEVICE

Terminem BYOD określa się obecnie trend, charakteryzujący się umożliwianiem dostępu do zasobów sieci korporacyjnej za pomocą urządzeń, które nie są własnością organizacji...

czytaj więcej

bloki4 1 BRADFORD
NETWORKS

Platforma Network Sentry jest pierwszą ofertą w obszarze bezpieczeństwa sieci, które umożliwia realizację polityki BYOD przez automatyczną identyfikację i profilowanie urządzeń w sieci...

czytaj więcej

bloki4 25 XIRRUS
WiFi NETWORKS

Xirrus oferuje rozwiązania do budowy sieci WiFi nowej generacji o ultra wysokiej wydajności i skalowalności do 16 modułów radiowych w pojedynczej stacji bazowej...

czytaj więcej

netaxcom-043Podstawowe zadanie sieci telekomunikacyjnej w przedsiębiorstwie to zapewnienie w obszarze całej organizacji stałego dostępu do swoich zasobów dla pracowników, kontrahentów i gości. W dobie coraz powszechniej stosowanej polityki BYOD zabezpieczanie sieci może być trudnym wyzwaniem nawet dla najbardziej profesjonalnych organizacji IT. Jak upewnić się, że tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do zasobów sieciowych? Jak sprawić, że tylko znane (zarejestrowane) urządzenia łączą się z naszą siecią? Jak zapewnić wydajną, elastyczną i skalowalną infrastrukturę dostępową przy zachowaniu pełnej zgodności pracy w sieci z polityką bezpieczeństwa firmy? Stale rosnąca liczba urządzeń podłączanych do sieci zwiększa obszar potencjalnego ataku i podnosi poziom ryzyka. Proste odseparowanie użytkowników sieci korporacyjnej i gości nie jest już wystarczające do zaadresowania potrzeb związanych z polityką mobilności w dzisiejszych firmach. Wystarczy jeden niezabezpieczony użytkownik, by narazić inne urządzenia łączące się w tym samym obszarze sieci, przez co poufne informacje znajda się w strefie niebezpieczeństwa. Dzisiejsze sieci wymagają zatem stałego monitoringu użytkowników, zastosowania inteligentnych reguł profilowania w ramach polityk dostępu i bardziej szczegółowych metod kontroli w celu zapewnienia użytkownikom bezpiecznego dostępu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności pracy z systemami i aplikacjami produkcyjnymi.

Więcej informacji na stronie: http://www.bradfordnetworks.com/enterprise#sthash.Qsire2X9.dpuf

Rozwiązaniem powyższych dylematów jest wdrożenie Network Sentry firmy Bradford Nwtorks, które zapewnia pełną widoczność i kontrolę wszystkich użytkowników i urządzeń w sieci przewodowej i bezprzewodowej, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi i utrzymując odpowiedni poziom bezpieczeństwa. System rejestruje i uwierzytelnia wszystkich użytkowników i związane z nimi urządzenia, monitoruje ich dostęp oraz sposób korzystania z sieci, a także dynamicznie kreuje reguły oparte na rolach tych użytkowników w organizacji, przez co zapewnienia ​​im dostęp tylko do zasobów, które są im przydzielone w ramach odpowiedniej polityki firmy. Network Sentry automatyzuje proces egzekwowania tych ustalonych polityk bezpieczeństwa dla każdego użytkownika końcowego oraz urządzenia osobno. W celu zapewnienia zgodności, system monitoruje każdy przypadek naruszenia takiej polityki, dzięki czemu może nawet całkowicie odizolować te urządzenia i tych użytkowników, których pojawienie się w sieci stanowi realne zagrożenia bezpieczeństwa. Istotną cechą tego rozwiązania jest też fakt, że sposób, w jaki działa wspiera administratorów IT w komunikacji z użytkownikami w całym procesie autentykacji i autoryzacji, gdy skuteczny dostęp do sieci wymaga dynamicznej komunikacji z użytkownikiem, który z jakichś względów nie spełnia niektórych wymogów polityki bezpieczeństwa, informując dlaczego dostęp do sieci jest ograniczony oraz podając dalsze instrukcje w celu wyeliminowania problemów zgodności. Ponadto, wykorzystując ten rodzaj „samoobsługi” w procesie rejestracji w sieci można równolegle obsłużyć dużą liczbę urządzeń jednocześnie. Network Sentry jest elastyczną platformą, zaprojektowaną w taki sposób, aby klienci mogli wdrażać rozwiązania również w fazach, wykorzystując tylko niektóre elementy systemu, takie jak sam tryb monitorowania (podglądu) sieci, moduł umożliwiający odróżnienie przyjaznego użytkownika od nieznanego, zagrażającego bezpieczeństwu sieci, a także rozwiązanie oparte na pełnym określeniu ról wraz z polityką kontroli dostępu, systemem rejestracji gości, pełną obsługą polityk bezpieczeństwa, a nawet zaawansowanym systemem zarządzania politykami w środowisku BYOD. W przeciwieństwie do innych rozwiązań oferowanych na rynku, które są oparte na architekturze "in-band”, Network Sentry działa w pełni „out-of-band”, centralizując funkcje i umożliwiając wdrożenie przy zachowaniu rozsądnych kosztów i ochronie wcześniej dokonanych inwestycji. Network Sentry można wdrożyć na dedykowanym urządzeniu sprzętowym, jako urządzenie wirtualne lub jako usługa świadczona w chmurze, jako element oferty SaaS (Software-as-a-Service).

Więcej informacji na stronie: http://www.bradfordnetworks.com/enterprise#sthash.dqYKL7ZQ.dpuf

Netaxcom

FDS PLAZA

ul. Puławska 469/3p

02-844 Warszawa

email: kontakt(at)netaxcom.pl
tel:  +48 22 378 2356
fax: +48 22 252 0712