baner bradford networks2

netaxcom-041Rosnąca stale mobilność pracowników stanowi w dzisiejszych czasach zupełnie nowe wyzwanie dla sieci. Urządzenia, nawet jeżeli spełniają określone wymagania techniczne i są prawidłowo zarządzane, bywają obecnie bardzo różnorodne i coraz częściej stanowią własność samych pracowników. Network Sentry zapewnia pełną wiedzę na temat typu każdego urządzenia, jego profilu ryzyka oraz samego użytkownika. Tego rodzaju informacje nie były do tej pory dostępne w tak łatwy sposób za pośrednictwem innych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa, które zwykle wykrywają nieprawidłowości, ale identyfikują tylko źródłowy adres IP. Proces śledzenia anomalii często nie może się jednak do tego tylko ograniczyć. Network Sentry koreluje adresy IP z konkretnymi urządzeniami i ich właścicielami w celu zapewnienia właściwego poziomu informacji i w ten sposób ułatwia wyśledzenie konkretnego źródła nieprawidłowości. Network Sentry pozwala dodatkowo na monitorowanie, raportowanie a nawet blokowanie dostępu do sieci, korzystając z informacji przekazanych przez tradycyjne systemy ochrony bezpieczeństwa, takiej jak SIEM i IDS/IPS.

Dzięki swojej unikalnej funkcjonalności, Network Sentry pozwala organizacjom na dostosowanie się w szerokim zakresie do potrzebbiznesu i technologii, zamiast sztywnego uniemożliwiania dostępu do sieci użytkownikom z poza wąskiego kręgu urządzeń będących własnością samej organizacji. Dodatkowo, dzięki modułowej architekturze oprogramowania, proces wdrażania rozwiązania może być podzielony na etapy, począwszy od zaadresowania najbardziej krytycznych obszarów a następnie stopniowo umożliwia wprowadzanie dodatkowych modułów, aż do osiągnięcia pełnej funkcjonalności w zakresie wymaganych funkcji. Można rozpocząć wdrożenie od samego modułu monitorowania sieci, następnie rozpocząć egzekwowanie polityk kontroli dostępu, wprowadzając bardziej skomplikowane mechanizmy zabezpieczające sieć. Następnie możne dodać moduł dostępu dla gościi przejść do skonfigurowania polityk bezpieczeństwa dla szerszego obszaru "BYOD", wymagającego zdefiniowania bardziej zaawansowanych polityk zarządzania siecią.

Dzięki integracji z istniejącą infrastrukturą sieciową i wykorzystaniu jej obecnego potencjału, Network Sentry umożliwia pełne wykorzystanie dokonanych wcześniej inwestycji w środowisko IT. Rozwiązanie Network Sentry zostało tak zaprojektowane, że nie wymaga rozbudowy lub wymiany istniejącego środowiska sieciowego, ochraniając w ten sposób dokonane wcześniej inwestycje.

  • Licencjonowanie Network Sentry

Network Sentry oferuje elastyczneopcje licencjonowania dlasieci przewodowych i bezprzewodowych, dostępne w trzech modelach, dostosowanych doróżnych potrzebi różnych budżetów. Licencja „Secure Enterprise” obejmuje zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe sieci LAN i jest oferowana w wersji „Standard” oraz „Advanced” w celu zapewnienia kluczowych funkcjonalności wymaganych w danym środowisku klienta. Licencje są bezterminowe (life-time), sprzedawane jednorazowo i są wykorzystywane w oparciu o liczbę urządzeń użytkowanych jednocześnie w sieci. Licencje dostępne są pakietach po 500, 1000, 2500, 5000 i 10000.

Netaxcom

FDS PLAZA

ul. Puławska 469/3p

02-844 Warszawa

email: kontakt(at)netaxcom.pl
tel:  +48 22 378 2356
fax: +48 22 252 0712