baner bradford networks2

Slajd7Manualne zarządzanie przyłączaniem do sieci urządzeń gości i pracowników do sieci może być pracochłonne i podatne na błędy konfiguracyjne. Sentry Network upraszcza takie zadania poprzez automatyzację procesów rejestracyjnych. Rejestrowanie gości może być delegowane w ramach samego oprogramowania i w razie potrzeby, użytkownicy mogą nawet samodzielnie zarejestrować swoje urządzenia w ściśle określonym trybie, odciążając w ten sposób dział IT od wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności, jednocześnie dzięki eliminacji szeregu zagrożeń wynikających z częstych błędów ludzkich poprawiając poziom bezpieczeństwa samego procesu.

Network Sentryzapewnia zautomatyzowanyi uproszczonydostęp do sieci dla użytkowników pojawiających się w sieci „ad-hoc” np. gości, upraszczając iautomatyzująckonfigurowanie iadministrowania kont dla tego typu tymczasowych użytkowników sieci. Upoważnieni tzw. „sponsorzy” takich użytkowników-gościmogą łatwo zakładać indywidualne konta w ramach wcześniej przygotowanych schematów bezpiecznego logowania tego rodzaju użytkowników do sieci a także generować raporty dla poszczególnych grup, obsługując tym samym codzienne wydarzenia typu spotkania, konferencje itp., jednocześnie ograniczając koniczność zarządzania tym samym obszarem przez zapracowanych pracowników działu IT. Samodzielna rejestracja daje możliwościdalszego uproszczenia procesów pracy, dzięki czemu „goście” mogą otrzymywać bezpiecznydostęp do sieci"nabieżąco", z uwzględnieniem właściwej autoryzacji przez upoważnione do tego osoby w ramach działów bezpośrednio zaangażowanych w ich obsługę. Unikalnedane potrzebne do uwierzytelnienia się i zalogowania (nazwa użytkownika / hasło)mogą być z kolei dostarczane bezpośrednio do samych użytkowników-gościprzez SMSlub e-mail, bezpośredniona ich urządzenia mobilne. Zapewnia to dodatkowo wymaganą przez polityki bezpieczeństwa poufność przekazywania tego rodzaju informacji, adresowanych, która trafia wyłącznie do uprawnionego użytkownika końcowego.

Netaxcom

FDS PLAZA

ul. Puławska 469/3p

02-844 Warszawa

email: kontakt(at)netaxcom.pl
tel:  +48 22 378 2356
fax: +48 22 252 0712