baner bradford networks2

Slajd8Wraz z rozprzestrzenianiem się osobistych urządzeń przenośnych w organizacji, różnorodność i indywidualne własności tych urządzeń są trudne do opanowania z punktu widzenia realizacji zadań polityki bezpieczeństwa. Network Sentry pomaga w identyfikacji i klasyfikacji każdego typu urządzenia w sieci, określając, czy jest ono własnością firmy czy też należy do pracownika a następnie identyfikuje użytkownika tego urządzenia na podstawie cech indywidualnych (tzw. „fingerprints”) w taki sposób, aby umożliwić kontrolę polityk opartych na rolach dostępu do sieci. Network Sentry automatycznie wykrywa i profiluje wszystkie urządzeń końcowych, klasyfikując je według typu, co znacznie poprawia widoczność w obrębie sieci. Kryteria profilowania mogą obejmować kombinację adresu IP, lokalizacji, DHCP, TCP lub UDP, aktywnego (NMAP) i pasywnego (p0f), „fingerprints” oraz OUI dostawcy urządzenia. Profilowanie urządzeń może znacząco usprawnić pracę działów IT, automatyzując znaczny zakres działań administracyjnych.

Netaxcom

FDS PLAZA

ul. Puławska 469/3p

02-844 Warszawa

email: kontakt(at)netaxcom.pl
tel:  +48 22 378 2356
fax: +48 22 252 0712